02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
Tin tức & Sự kiện

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Đăng ngày: 13/10/2023

🏡Chiều ngày 13/10/2023, Trường Mầm non Việt Vinh đã phối hợp với Công đoàn trường tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024, nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2022-2023, xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp nhiệm vụ năm học 2023-2024. ✅ Dự Hội nghị có 100% viên chức, lao động trong đơn vị tham gia đầy đủ. Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp nhiệm vụ năm học 2023-2024; Đánh giá kiểm điểm của người đứng đầu. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phương hướng phong trào thi đua năm học 2023 -2024; Quy chế dân chủ, Báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025, Quy chế chi tiêu nội bộ, đăng ký thi đua; cam kết các chỉ tiêu trong năm học... ✅Trên cơ sở nội dung các báo cáo, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. ✅Tại Hội nghị cũng đã diễn ra ký kết giao ước thi đua năm học 2023-2024 giữa Công đoàn và Chính quyền. Hội nghị đã đi đến biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đề ra. Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024 trường Mầm non Việt Vinh đã thành công tốt đẹp ❤.

Bình luận