02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
Giáo dục Mầm non

Rèn kĩ năng lao động cho trẻ ở trường mầm non

Đăng ngày: 29/02/2024

Các cô giáo trường mầm non Việt Vinh tạo cơ hội cho trẻ mẫu giáo rèn kỹ năng lao động vừa sức thông qua hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi, hoạt động góc, hoạt động học, hoạt động chiều cô giáo tổ chức cho trẻ thu dọn, xắp xếp lại dụng cụ, đồ chơi học tập, lau dọn các góc chơi, đồ chơi khu vận động thể chất .....Cô luôn tạo cơ hội cho trẻ tự lựa chọn và giải quyết những công việc trẻ thích. Việc rèn kĩ năng lao động cho trẻ ở trường mầm non là việc làm hết sức quan trọng vì lao động là một trong những kỹ năng quan trọng thúc đẩy trẻ hoàn thiện mình một cách tốt nhất, nó sẽ giúp cho trẻ hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức và tính tự lập sau này.

Bình luận