02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn

Văn bản

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Đăng ngày: 18/09/2022
Số/Ký hiệu 1291/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành Văn bản
Ngày ban hành 10/08/2022
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Tải xuống quyet-dinh-ban-hanh-khung-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2022-2023-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen.pdf

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên